De 7 van 100

flowerpower

Goed, even to the point nu: wat wij vragen is…

1. dat de gemeente ‘s-Hertogenbosch de plannen tot bouw van het transferium west aan de Deutersestraat per direct opschort.

2. de gemeente de druk van de ketel te halen en elders een tijdelijk transferium in te richten zodat Willemspoort zich wel kan doorontwikkelen. Mogelijke tijdelijke locaties zijn: de voormalige overslag van de afvalstoffendienst aan de Graaf van Solmsweg, het voormalige Michelinterrein, de voormalige montagehal van Michelin, aan de Treurenburg, Maaspoort naast Omron. De eerste drie suggesties maken ook nog medegebruik ten behoeve van de Brabanthallen mogelijk.

3. de gemeente de gewonnen tijd in te zetten voor:
a. een second opinion op de transferiumlocatie uit de Willemspoort visie 2009 en 2013, vastgebouwd aan de huidige parkeergarage.
b. de ontwikkeling van een gemeentebreed transferiumbeleid, daarbij ook rekeninghoudend met prognoses over toekomstig autobezit en autogebruik.
c. de ontwikkeling van breed, modern mobiliteitsbeleid t.a.v. toerisme en economie voor de binnenstad en daarin de bedrijven en instellingen in de gemeente te betrekken en ook verantwoordelijk te maken om zodoende de parkeerdruk op termijn te verlagen.
d. het doen van een gedegen locatieonderzoek en daarbij een integrale benadering te kiezen, rekening houdend met landschappelijke en cultuur-historische waarden ter plekke en met kansen voor economische ontwikkeling. Daarbij dient het uitgangspunt te zijn dat het autoverkeer voor de binnenstad zoveel mogelijk aan de randen van de stad wordt afgevangen. In dit geval dus dicht bij de ring A59.

4. de gemeente de onderzoeksresultaten aan de raad voor te leggen zodat de raad er een democratisch en zorgvuldig besluit over kan nemen op basis van visie, gedegen onderzoek en uitgewerkte scenario’s.

5. de gemeente om consequent beleid: in het verleden is de Deutersestraat met vele natuur- en cultuurargumenten ingetekend in allerhande visies en plannen als een gebied om te behouden, te beschermen en te versterken. Deze argumenten kunnen niet zomaar van tafel geveegd worden, al helemaal niet onder tijdsdruk. Wij vragen dat de gemeente betrouwbaar, consequent, interactief en integraal (samen) aan de toekomst van de stad bouwt en niet hapsnap de zaakjes slordig regelt.

6. als directe buren mee te mogen praten over een duurzame, passende en breedgedragen inrichting van de voormalige stadskwekerij, waarmee de gemeente als ook de volkstuinen, de bewoners van de Deutersestraat, de milieugroepen en de Wijkraad West tevreden kunnen zijn.

7. Tot slot: wij vragen de gemeente niet bang te zijn voor precedentwerking, maar deze juíst op te zoeken. Indien bovenstaande praktische benadering wordt gevolgd, dan wordt er juist een precedent geschapen op zorgvuldig en integraal beleid en niet op gemakzuchtig, ad hoc beleid.