Nieuwe voorzitter

Vandaag heeft Pauline de voorzittershamer van Tjarco overgenomen. Tijdens de algemene ledenvergadering heeft iedereen unaniem, en met een warm applaus, voor Pauline gestemd. Voor Tjarco een moment om terug te blikken. Circa zes jaar geleden nam hij het roer over. Dit was in een moeilijke periode, toen de vereniging, vanwege nieuwbouwplannen van de gemeente, van de locatie midden in Deuteren moest verhuizen naar twee nieuwe andere lokaties. “Dat was een intensieve tijd. We hadden moeilijke gesprekken met de gemeente, maar gelukkig hadden we een voortvarend bestuur”, aldus Tjarco. Een belangrijke volgende mijlpaal voor de vereniging was het afscheid nemen van de mensen op de andere locatie. “Een vereniging op twee locaties heeft vanaf het begin nooit echt goed gewerkt, uiteindelijk zijn we allebei op het punt gekomen dat we alleen verder gaan en dat is prima”, zegt Tjarco. Met zijn vertrek nemen we ook afscheid van Edwin en Joop als secretaris en penningmeester. Hun plek wordt ingenomen door Riet, Peggy en Hans. Veel succes!