Onze vereniging

Diversiteit
De leden van onze volkstuinvereniging hebben aandacht voor ecologie en biodiversiteit. Dit betekent dat we voortdurend zoeken naar een gezond evenwicht tussen een mooie, verzorgde en productieve tuin en het behoud van de natuur. Bij biodiversiteit kun je denken aan de diversiteit van vogels, insecten en amfibieën, maar ook aan een verscheidenheid van planten en de bodembiodiversiteit. Meer hierover is te lezen in onze tuinregels.

Honderd Morgen?
Een morgen, ook wel Morgenlands genoemd, is een oude Europese oppervlaktemaat. Met een morgen wordt een gebied aangeduid dat in een ochtend kon worden geploegd. Een morgen is meestal iets minder dan een hectare groot. De precieze grootte verschilt per streek. Naast ons terrein, tussen Vught en ‘s-Hertogenbosch, ligt een polder met de naam Honderd Morgen. Daar hebben wij onze naam aan ontleend toen de vereniging in januari 2013 werd opgericht. De vereniging maakte vanaf dat moment geen deel meer uit van de Volkstuinvereniging Deuteren, gevestigd aan de Vlijmenseweg, want een vereniging met twee locaties is niet praktisch gebleken.

Leden
Het terrein van de vereniging is een kleine hectare groot (strict genomen dus één morgen in plaats van honderd morgen) waarop ongeveer 40 leden tuinieren. De leden zijn actief in commissies, bijvoorbeeld in de terreincommissie. Het bestuur rouleert regelmatig en bestaat op dit moment uit drie bestuursleden. Op gezette tijden schrijft het bestuur een ‘Bericht van het bestuur’ voor alle leden. Deze zijn op deze website te vinden, aan de linkerkant. Voor leden zonder internet: let op het prikbord in het clubgebouw.

Ook lid worden?
Er is op dit moment een lange wachtlijst van ongeveer 30 belangstellenden. Dat betekent een wachttijd van minimaal 3 jaar. Wil je ondanks dat toch op de wachtlijst? Vul dan het aanmeldformulier in. Liever eerst even een kijkje nemen op onze vereniging? Neem dan contact op. Denk er aan dat van onze leden extra inzet wordt gevraagd: in onze terreincommissie, in ons bestuur of op een andere manier.