Paved paradise

Het is klaar. De gemeenteraad heeft gesproken. Een meerderheid vindt het een uitstékend idee om een transferium aan de groene en dorpse Deutersestraat te bouwen. En aan het Natura2000-gebied ook. En half op onze tuinen. Het is moeilijk te begrijpen dat de feiten niet voor zich hebben kunnen spreken. We zijn de afgelopen maanden regelmatig onder druk gezet, misleid, voor rotte vis uitgemaakt. Maar we hebben tenminste geknokt, creatieve ideeën verzameld, mooie onderzoeken gedaan en veel nieuwe vrienden gemaakt. En dat is veel waard. Iedereen die ons heeft gesteund, Bossche Groenen voorop, en ook GroenLinks, en alle vrienden, ook op Facebook en Twitter: bedankt voor de support. We luisteren nu naar Joni Mitchell, janken een potje en we gaan weer voorwaarts. De wethouder heeft gezegd dat het allemaal “geweldig mooi zal worden ingepast” en ook heeft de raad ingestemd met het amendement om de moloch “groen in te passen”. We gaan zien wat deze mooie woorden in werkelijkheid betekenen. We rekenen op een uitnodiging van de gemeente voor het vervolgtraject.