Een kansrijk alternatief

We zeggen het steeds weer: er zijn meerdere betere locaties te bedenken voor een transferium dan de Deutersestraat. In de omgeving van de Brabanthallen liggen een paar terreinen al jaren braak en ook bij de Brabanthallen zelf zou je een garage kunnen bouwen op het bestaande parkeerterrein. Een combinatie behoort ook tot de mogelijkheden. Het voor- en natransport zijn uitstekend vanaf die locaties en mens en natuur ondervinden er geen of aanzienlijk minder hinder. Ook natransport d.m.v. een watertaxi is hier kansrijk! Gisteren probeerde Judith Hendrickx van de Bossche Groenen dit plan voor te leggen aan de commissie, maar ze werd schandalig vaak en treiterig geïnterrumpeerd, waardoor zij haar verhaal niet goed voor het voetlicht kon brengen. Op bovenstaande kaart staat een overzichtelijke vergelijking tussen de locaties Deutersestraat en omgeving Brabanthallen. Kijk en oordeel zelf.