Een nieuwe lente, een nieuwe voorzitter


Vanavond, tijdens de jaarlijkse ledenvergadering, is Pauline gestopt als voorzitter. Ze blijft wel in het bestuur. Riet stopt met haar rol in het bestuur. Daarna ‘kozen’ de leden voor Sabine als nieuwe voorzitter. Sabine: “De voorzittersrol is voor mij niet iets bijzonders. Als vereniging behoor je nu eenmaal een voorzitter te hebben. In de praktijk doen we het natuurlijk allemaal samen, we dragen allemaal op onze eigen manier bij aan het reilen en zeilen van de vereniging. En zo hoort het ook te gaan. Sommigen co√∂rdineren een tijd de huishoudelijke werkzaamheden, sommigen zitten eens in het bestuur en sommigen zetten zich een periode in voor het onderhoud van het terrein.” Pauline en Riet worden door de leden hartelijk bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar. En ook Jan krijgt een warm applaus: jarenlang heeft hij gezorgd, bij nacht en ontij soms, dat de techniek op de tuin in orde is. Veel dank Jan.