Lintje knippen


Vandaag zijn Hans en Sabine, samen ook met Riet en Tjarco, uitgebreid in het zonnetje gezet als ‘kartrekkers’ van van alles dat zich de afgelopen jaren afspeelde als gevolg van besluiten door de gemeente: transferium, terreinaanpassingen, bouw van de muur, etc, etc… Om dit project nog een keer symbolisch af te sluiten, is vanmiddag een lint doorgeknipt. Er is goed werk geleverd!

De muur is klaar #trots

Vanmiddag hebben wij het muurproject afgesloten. De slangenmuur van ongeveer 130 meter lang en 2.20 meter hoog is helemaal gereed. De vakmannen van Orly en Endevoets hebben fantastisch werk geleverd en het slimme ontwerp van architect Paul Bisseling van Bisseling & Van den Broek in Den Bosch heel mooi tot leven gebracht. Vandaag sluiten we symbolisch en op een positieve manier een nare periode van bijna 3,5 jaar af. Een nare periode waarin er met de gemeente ‘s-Hertogenbosch totaal niet samen te werken viel: werkelijk geen énkele afspraak is door de gemeente nagekomen. Hoe het ook zij, iedereen die de muur heeft mogelijk gemaakt, architect en metselaars, die gelukkig wel heel goed begrijpen hoe je samenwerkt: heel erg bedankt!

Basiscursus bodemkunde

Op zaterdag 18 maart kunt u tijdens de cursus Bodemkunde op Tuinderij de Es alles leren over Brabantse bodems van de zeer ervaren docent Gerard Oomen. Het is een basiscursus toegepaste bodemkunde voor zowel de gevorderden als voor de beginner. Meer informatie is te vinden op www.tuindees.nl/ en opgeven kan ook direct via info@tuindees.nl. Op Tuinderij de Es wordt al 35 jaar biologische groente verbouwd. De tuinderij heeft een bijzonder vormgeving en kent een hoge biodiversiteit. Op de tuinderij doen we veel om de bodem productief én in balans te houden.

Le mur


Vandaag heeft de Commissie Welstand toestemming gegeven om een mooie gemetselde muur te plaatsen tussen ons tuinterrein en het terrein van het transferium. Dat is uitstekend nieuws omdat onze tuin er serieus een stuk mooier van wordt, enigszins ter compensatie van de enorme afbreuk die het nieuwe transferium en het drukke verkeer straks aan onze tuin en aan de groene omgeving gaan doen. Onze architect Paul Bisseling van Bisseling & Van den Broek heeft een eenvoudige en slimme muur ontwerpen: het zal om de paar meter verspringen, zo krijgt de halfsteens muur zijn stabiliteit en zo creëren we luwe ruimtes waar we mooie fruitbomen neer kunnen zetten. Net zoals bij de vroegere slangenmuren of fruitmuren bij kloosters en kastelen. Hopelijk kan onze aannemer Orly en Endevoets al in januari aan de slag. We kunnen niet wachten.

Transferiumimpressie

transferium_deutersestraatNadat we vorig jaar het zeer slechte (ja, zo zien we het nog steeds) besluit van de Bossche gemeenteraad kregen te verwerken, zijn de ambtenaren van de gemeente hard aan de slag gegaan om de bouw van het transferium mogelijk te maken. De bouw is nog niet begonnen, er is nog geen definitief ontwerp, maar er is nu wel een artist impression. Deze schetst hoe het er straks ongeveer uit moet gaan zien. Niet te zien zijn het beton, het asfalt, de auto’s, de bussen, de drukte, de herrie en het fijnstof. Duidelijk wel te zien zijn de schitterende kleuren groen, blauw en paars en een tevreden fietser… die fietst toch niet de lucht in?

Win een tuinontwerp

onttegel
Bosschenaren opgelet. Kunstenaar/vormgever Frank Bruggeman is voor het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch op zoek naar een betegelde voortuin in Den Bosch die hij onder handen kan nemen. Nomineer je eigen voortuin (of die van de buren) voor een groene make-over. Maak kans op een uniek ontwerp waarbij Frank samen met jouw aan de slag gaat om de tuin te onttegelen en te vergroenen. Elke tegel minder is een beetje meer groen geluk. Nomineren kan door een e-mail met foto te sturen naar: aanmelden@sm-s.nl.

Paved paradise

Het is klaar. De gemeenteraad heeft gesproken. Een meerderheid vindt het een uitstékend idee om een transferium aan de groene en dorpse Deutersestraat te bouwen. En aan het Natura2000-gebied ook. En half op onze tuinen. Het is moeilijk te begrijpen dat de feiten niet voor zich hebben kunnen spreken. We zijn de afgelopen maanden regelmatig onder druk gezet, misleid, voor rotte vis uitgemaakt. Maar we hebben tenminste geknokt, creatieve ideeën verzameld, mooie onderzoeken gedaan en veel nieuwe vrienden gemaakt. En dat is veel waard. Iedereen die ons heeft gesteund, Bossche Groenen voorop, en ook GroenLinks, en alle vrienden, ook op Facebook en Twitter: bedankt voor de support. We luisteren nu naar Joni Mitchell, janken een potje en we gaan weer voorwaarts. De wethouder heeft gezegd dat het allemaal “geweldig mooi zal worden ingepast” en ook heeft de raad ingestemd met het amendement om de moloch “groen in te passen”. We gaan zien wat deze mooie woorden in werkelijkheid betekenen. We rekenen op een uitnodiging van de gemeente voor het vervolgtraject.

Transferia en Natura2000

pimpernelblauwtje4

Overheden vinden Natura2000 héél belangrijk. Ze investeren er zelfs miljoenen in. Onlangs bijvoorbeeld stopte Europa 1,7 miljoen euro in het natuurgebied Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek. Om ervoor te zorgen dat het Pimpernelblauwtje niet verdwijnt. Het is de enige plek in Nederland waar dit vlindertje voorkomt. En wat doet onze eigen lokale overheid? Ze gaan een garage van 10 meter hoog en 150 meter lang neerzetten dat niet alleen met zijn achterwerk in het Natura2000-gebied, maar ook bovenop kwelwatergebied komt te liggen. Kwelwater dat belangrijk is voor het behoud van de flora en fauna in de Moerputten. Gelukkig zijn sommige partijen in de raad wakker. En nu worden er ook al vragen in provinciale staten over gesteld. Door de Partij voor de Dieren bijvoorbeeld. We houden de moed er nog even in!

Een kansrijk alternatief

We zeggen het steeds weer: er zijn meerdere betere locaties te bedenken voor een transferium dan de Deutersestraat. In de omgeving van de Brabanthallen liggen een paar terreinen al jaren braak en ook bij de Brabanthallen zelf zou je een garage kunnen bouwen op het bestaande parkeerterrein. Een combinatie behoort ook tot de mogelijkheden. Het voor- en natransport zijn uitstekend vanaf die locaties en mens en natuur ondervinden er geen of aanzienlijk minder hinder. Ook natransport d.m.v. een watertaxi is hier kansrijk! Gisteren probeerde Judith Hendrickx van de Bossche Groenen dit plan voor te leggen aan de commissie, maar ze werd schandalig vaak en treiterig geïnterrumpeerd, waardoor zij haar verhaal niet goed voor het voetlicht kon brengen. Op bovenstaande kaart staat een overzichtelijke vergelijking tussen de locaties Deutersestraat en omgeving Brabanthallen. Kijk en oordeel zelf.

Verbijsterende commissievergadering

raadszaal
Op 30 juni was dan eindelijk de vergadering van de Commissie ROB. Maar, de dames en heren politici waren over het algemeen blind en doof voor onze argumenten. Er was duidelijk vooraf een koers afgesproken en er was overduidelijk geen bereidheid meer om naar onze eerlijke, goede, interessante verhaal te luisteren. Dat transferium MOET er komen en wel op de Deutersestraat! Wat een poppenkast. We hadden net zo goed uit Jip & Janneke kunnen voorlezen… Positieve momenten waren er gelukkig ook: Bossche Groenen, GroenLinks, SP en Bosch Belang steunden ons royaal. En de PVDA dan? Tsja, die wilde liever het college aan een meerderheid helpen. Auw.

Onze inspreektekst nog een keertje nalezen? Dat kan

Transferiumterreur

ScreenHunter_118 Jun. 17 19.02

Ja hoor, daar gaan we weer. Ronde drie. Op 30 juni staat onderstaand raadsvoorstel op de agenda van de commissie ROB. Het is precies hetzelfde verhaal als in september en in april. Nu weer met een korte passage over de milieu-effecten. U raadt het al: deze blijven binnen wettelijke normen. Interessant is ook nu weer: wat staat er niet in raadsvoorstel. Alles wat ongemakkelijk uitkomt, is er voor het gemak uitgelaten. Jammer. Slechte zaak van onze gemeente: de raad en de burger hebben recht op een compleet plaatje en een integraal verhaal. Hierover later meer!

Raadsvoorstel-Transferium-Willemspoort

Parrrty

tuinfeest2015

Op 4 juli is het weer zover: ons jaarlijkse tuinfeest voor alle leden van de vereniging. Iedereen mag twee gasten meenemen. We beginnen om 17.00 uur. Meld je voor 1 juni aan. Voor meer informatie, zie de mail of het prikbord.

Facing the facts: 10 locaties in West

ScreenHunter_94 Apr. 06 18.07

De afgelopen week hebben wij, samen met onze vrienden van Het Groene Hart, van de Wijkraad West en bewoners van de Deutersestraat en de Oude Vlijmenseweg ons eigen locatieonderzoek gedaan. We hebben 10 locaties op basis van de belangrijkste feiten tegen elkaar afgewogen. De wethouder zei dat hij ook een locatieonderzoek heeft gedaan, maar dat heeft niemand nog gezien.

Lees hier onze quickscan.

Update 7 april: hebben we ineens toch iets gekregen van de wethouder. Ook dit schitterende onderzoek lezen? Klik dan hier.

Zoek de verschillen!

Onze inspreektekst

microfoonOp 24 maart vergaderde de commissie ROB over het raadsvoorstel Willemspoort. Met spandoeken en goede moed waren we aanwezig. En we spraken in. De tekst die we gebruikten nalezen? Klik hier.

De commissieleden zelf waren verdeeld, maar vrijwel eensgezind in de opvatting dat er nog onderzoek op tafel moet komen. We zijn benieuwd welke schitterende inzichten daarin zitten op basis waarvan de gemeente de Deutersestraat onherstelbaar denkt te moeten vernielen. Lees de concept notulen of beluister het audioverslag (vanaf ongeveer 1 uur en 9 minuten).

Het leverde wederom weer een artikel in het Brabants Dagblad op.

krant

Geachte commissie ROB,

briefVandaag hebben we u een briefje gestuurd. Aanstaande dinsdag bespreekt u namelijk de inhoud van het raadsvoorstel dat u vorige week van het college ontving. Het raadsvoorstel schetst echter een wel heel eenzijdige en halve werkelijkheid en mist de benodigde onderbouwing en transparantie. In onze brief ónze, stevig onderbouwde, kijk op het voornemen van het college. Het college heeft dit dossier jaren in de la laten liggen en nu moet er ineens en met haastige spoed een transferium uit de grond gestampt worden. Dat gaat zomaar niet. Wij verwachten van u als onze volksvertegenwoordigers in de raad een zorgvuldige behandeling van eerlijke feiten. Maakt u het verschil tussen een hapsnap besluit en een breedgedragen, toekomstbestendig en trots beleid? We zien elkaar dinsdag.

Lees hier onze brief.

Raadsvoorstel Transferium:
wat staat er niet in?

watstaaternietOp 10 maart heeft het college dan eindelijk gesproken over het raadsvoorstel Transferium Willemspoort. Het is voor de snelle lezer een keurig stukje tekst geworden, vol met onderbouwingen, feiten en cijfers. De interessante vraag is echter: wat staat er niet in? Er is niet te lezen:

1. dat het raadsvoorstel niet in lijn is met de door de Raad unaniem aangenomen motie van Bossche Groenen op 16 oktober 2014 en de duidelijke toezeggingen van de toenmalige wethouder, noch in letter noch in geest.

2. dat er geen énkel draagvlak is voor een transferium op deze plek: niet bij de tuinders, niet bij de bewoners van de Deutersestraat, niet bij de bewoners aan de Oude Vlijmenseweg, niet bij Wijkraad-West, niet bij milieuverenigingen, zoals het Groen Platform, het Groene Hart en Stichting Boom en Bosch, enzovoorts.

3. dat het transferium eerst Transferium West heette en nu voor het gemak weer Transferium Willemspoort wordt genoemd. Hoezo is ‘West’ verdwenen? Waar is toch het stadsbrede, samenhangende locatieonderzoek voor transferia in onze stad? Diverse opties voor locaties elders, ook in West, zijn minder duur, sneller ingericht, met veel minder schade voor mens en natuur en met net zo een snelle verbinding naar de binnenstad. De in het raadsvoorstel genoemde locatie en omvang van het transferium mist dus een samenhangende onderbouwing.

4. dat de € 8 mil. subsidie van de provincie Noord-Brabant ook nog later dit jaar beschikt kan worden. Er is dus ruim voldoende tijd voor nader onderzoek naar een betere locatie, naar omvang, naar stadsbreed samenhangend beleid.

5. dat het bestemmingsplan een maximale hoogte en bebouwingsdichtheid bepaald heeft en dat het transferium in het genoemde zoekgebied veel te groot is.

6. dat tot op heden in álle gemeentelijke visies en masterplannen de typische landschappelijke en cultuur-historische kwaliteiten van het gebied bij de Deutersestraat, dorps en groen, beschermd en versterkt zouden moeten worden, maar dat deze zaken, in de haast om een plek te vinden voor een transferium, voor het college er ineens niet meer toe doen. En een JBZ omringt door garages is bovendien landschappelijk gezien bijzonder onwenselijk.

7. dat wat het college een “minimale aanpassing aan de Honderd Morgen” noemt in feite een maximale aanpassing aan de Honderd Morgen en de Deutersestraat is: verkeersopstoppingen op de Vlijmenseweg en Deutersestraat, drukte en uitstoot van af- en aanrijdende auto’s en bussen, geluidsoverlast, luchtvervuiling, lichtvervuiling, horizonvervuiling, schade aan landschap en cultuurhistorie, schade aan natuur, enzovoorts, enzovoorts. Het toekomstig verblijf op de tuinen zal hierdoor ernstig worden aangetast. Dit ondanks het verzoek van de raad en de toezegging van de wethouder.

8. dat er, in het uiterste geval, schadeloosstelling zal moeten zijn voor de direct getroffen tuinders, die al bijna 8 jaar tevergeefs in de toekomst van hun tuinen hebben geïnvesteerd. En schadeloosstelling voor de vereniging die nu onverhuurbare percelen zal krijgen terwijl er wel grondhuur aan de gemeente moet worden betaald. En dat nadat de vereniging, op last van de gemeente (!), hier nog maar enkele jaren geleden gedwongen naar toe moest verhuizen. En dat er nog een huurovereenkomst in de weg zit.

9. dat de bijna verdubbeling van het aantal parkeerplaatsen (naar 1100!!) slechts wordt ingegeven op de capaciteit van de garage van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en niet wordt bepaald door een samenhangende visie over precieze ligging en omvang van transferia in onze stad. Extra verkeer uit het zuiden (A2) bijvoorbeeld is juist beter van de randweg te weren; men rijdt dan één afslag verder naar de Pettelaar en dat is de moeite niet als je toch al in de auto zit.

10. dat het JBZ een tekort aan parkeerplaatsen voor zijn personeel zou hebben (personeel dat overigens structureel buiten de garage parkeert, maar dit terzijde) en dat JBZ gek genoeg niets hoeft te meebetalen aan deze oplossing voor haar eigen probleem. Hier mag de belastingbetaler nu dus voor betalen.

11. dat het college bang is voor precedentwerking. Maar het college zou dit verhaal juist moeten aangrijpen voor een nieuw precedent, te weten: gedragen en zorgvuldig beleid maken.

“Wie schrijft die blijft”, lijkt het devies van het college. We zullen zien was de raad hiervan vindt op 14 april.

De stukken:
Raadsvoorstel Transferium Willemspoort
Bijlage 1
Bijlage 2

Het verzet groeit en groeit en groeit

Wij zijn trots dat ook het bestuur van de Wijkraad West (wijken Kruiskamp en Schutskamp) ons steunt in onze strijd tegen het geplande transferium. Ook zij vragen de gemeente een pas op de plaats te maken: eerst een gemeentebrede visie op parkeren en transferia aan de raad aanbieden, daarna kunnen garages en dergelijke worden gebouwd. Klasse!

Het verzet groeit en maatschappelijke steun voor een transferium aan de Deutersestraat is onderhand bijzonder ver te zoeken.

Lees ook het Brabants Dagblad van 24 februari 2015.

Vrienden van de Wijkraad: veel succes met jullie burgerinitiatief komende dinsdag in de commissie ROB.

logowijkraadwestgroot

De 7 van 100

flowerpower

Goed, even to the point nu: wat wij vragen is…

1. dat de gemeente ‘s-Hertogenbosch de plannen tot bouw van het transferium west aan de Deutersestraat per direct opschort.

2. de gemeente de druk van de ketel te halen en elders een tijdelijk transferium in te richten zodat Willemspoort zich wel kan doorontwikkelen. Mogelijke tijdelijke locaties zijn: de voormalige overslag van de afvalstoffendienst aan de Graaf van Solmsweg, het voormalige Michelinterrein, de voormalige montagehal van Michelin, aan de Treurenburg, Maaspoort naast Omron. De eerste drie suggesties maken ook nog medegebruik ten behoeve van de Brabanthallen mogelijk.

3. de gemeente de gewonnen tijd in te zetten voor:
a. een second opinion op de transferiumlocatie uit de Willemspoort visie 2009 en 2013, vastgebouwd aan de huidige parkeergarage.
b. de ontwikkeling van een gemeentebreed transferiumbeleid, daarbij ook rekeninghoudend met prognoses over toekomstig autobezit en autogebruik.
c. de ontwikkeling van breed, modern mobiliteitsbeleid t.a.v. toerisme en economie voor de binnenstad en daarin de bedrijven en instellingen in de gemeente te betrekken en ook verantwoordelijk te maken om zodoende de parkeerdruk op termijn te verlagen.
d. het doen van een gedegen locatieonderzoek en daarbij een integrale benadering te kiezen, rekening houdend met landschappelijke en cultuur-historische waarden ter plekke en met kansen voor economische ontwikkeling. Daarbij dient het uitgangspunt te zijn dat het autoverkeer voor de binnenstad zoveel mogelijk aan de randen van de stad wordt afgevangen. In dit geval dus dicht bij de ring A59.

4. de gemeente de onderzoeksresultaten aan de raad voor te leggen zodat de raad er een democratisch en zorgvuldig besluit over kan nemen op basis van visie, gedegen onderzoek en uitgewerkte scenario’s.

5. de gemeente om consequent beleid: in het verleden is de Deutersestraat met vele natuur- en cultuurargumenten ingetekend in allerhande visies en plannen als een gebied om te behouden, te beschermen en te versterken. Deze argumenten kunnen niet zomaar van tafel geveegd worden, al helemaal niet onder tijdsdruk. Wij vragen dat de gemeente betrouwbaar, consequent, interactief en integraal (samen) aan de toekomst van de stad bouwt en niet hapsnap de zaakjes slordig regelt.

6. als directe buren mee te mogen praten over een duurzame, passende en breedgedragen inrichting van de voormalige stadskwekerij, waarmee de gemeente als ook de volkstuinen, de bewoners van de Deutersestraat, de milieugroepen en de Wijkraad West tevreden kunnen zijn.

7. Tot slot: wij vragen de gemeente niet bang te zijn voor precedentwerking, maar deze juíst op te zoeken. Indien bovenstaande praktische benadering wordt gevolgd, dan wordt er juist een precedent geschapen op zorgvuldig en integraal beleid en niet op gemakzuchtig, ad hoc beleid.

Jos van Son in het zonnetje

ScreenHunter_81 Jan. 30 14.00Vanochtend hebben we Jos van Son van het Rosmalens Belang, de nieuwe portefeuillehouder verkeer en vervoer, in het zonnetje gezet. Deze mand met narcissen heeft hij ontvangen om hem te feliciteren als nieuwe wethouder in het Bossche college. Symbool voor de nieuwe lente die er hopelijk zonnig uit zal zien. We hebben er natuurlijk ook een briefje bijgedaan. Lees hier het briefje. #geengaragenaastonzevolkstuinen

Briefje aan de gemeente

penKomende woensdag zouden we met de gemeente gaan praten over inpassing van het beoogde transferium ten opzichte van onze tuin, maar hier passen we voor: we willen helemaal geen transferium naast onze tuin, laat dus staan dat we willen praten over op welke plek precies ons nieuwe toegangsweg komt te liggen. Hieronder het briefje dat we de behandelend ambtenaar zojuist stuurden, met raadsleden, wethouder, burgemeester en pers in de cc. Hopelijk opent dit de deur naar een meer duurzame, meer constructieve en meer zinnige oplossing.

Brief van de vereniging aan de gemeente 20150112

Parkeergarage: fase 2

Ja hoor, daar gaan we weer. Nadat de gemeenteraad op 16 oktober unaniem besloot géén garage op onze tuinterrein te plaatsen, zijn de ambtenaren druk op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. U raadt het al: de nieuwe locatie is pal náást onze tuinen. Ook hier zijn wij natuurlijk tegen: wie wil nu groente verbouwen in de rook van een parkeergarage? Wij eten onze salade het liefst zónder een fijnstofdressing.

garage

Ook dit plan van de gemeente zullen we proberen tegen te gaan. Dit is ook helemaal in lijn met de wens van de gemeenteraad zelf, die de wethouder unaniem (!) opdroeg om onze tuinen te sparen. Als Jan Hoskam meent dat hij onze tuinen spaart door een garage met bijbehorende verkeersstromen te organiseren direct naast onze tuin, dan is hij toch echt abuis.

Beste wethouder, kom toch eens kijken op onze tuinen en op de Deutersestraat: een garage van 10 meter hoog plus druk verkeer slaat hier als een tang op een varken.

It’s a beautiful day, the sun is shining, we feel good, and no one is gonna stop us now

actie
Wauw, het is gelukt. Een historisch moment voor onze vereniging. Er komt géén parkeergarage op onze tuinen en onze tuinen blijven waar ze zijn. Zo heeft de gemeenteraad vanavond besloten en zo heeft wethouder Jan Hoskam beloofd, mede door de mooie ingreep van Bosch Belang. Het staat zwart op wit. Dankzij de geweldige inzet van de Bossche Groenen/Judith Hendrickx, dankzij de grote betrokkenheid van GroenLinks en dankzij de hartverwarmende steun van alle andere fracties in de raad. Enorm bedankt Bossche raad. We kunnen weer vooruit kijken. Hieronder, voor de liefhebber, de belangrijkste stukken op rij.

 • Alle tweets op een rijtje
 • Besluitenlijst Raadsvergadering 16/102014
 • Notulen gemeenteraadsvergadering 16/10/2014
 • Motie Bossche Groenen 16/10/2014
 • Besluitenlijst Raadsvergadering 07/10/2014
 • Vragen Bossche Groenen aan college 07/10/2014
 • Persbericht 06/10/2014
 • Brief van de vereniging aan de gemeenteraad 06/10/2014
 • Raadsinformatiebrief van het college aan de raad op 01/10/2014
 • Bewonersbrief voor omwonenden van 01/10/2014
 • Plattegrond, bijlage bij de bewonersbrief van 01/10/2014
 • Gemeente ‘s-Hertogenbosch: onnavolgbaar

  handdrukVandaag zijn we door de gemeente ‘s-Hertogenbosch voor een meer dan onaangenaam blok gezet: of we weer even willen weggaan, want er moet een parkeergarage komen. Opmerkelijk om heel veel redenen, maar zeker ook omdat we nog maar een paar jaar geleden (toen we nog Volkstuinvereniging Deuteren heette) een prachtige “Groene Handdruk” kregen van deze zelfde gemeente. De “Groene Handdruk”, een blijk van waardering, ontvingen we nu juist voor onze inzet om de gemeente een stukje groener en mooier te maken.

  Wie het snapt, mag het zeggen.

  Verbijsterend bericht van de
  gemeente ‘s-Hertogenbosch

  Is dit hoe onze tuin er straks uit ziet? Wel als het aan de gemeente ligt.

  parkeergarage
  Vandaag werden we uitgenodigd voor een gesprek. Twee ambtenaren vertelden ons doodleuk dat we even een stukkie moeten opschuiven want er wordt een parkeergarage gebouwd. En dat dat toch geen probleem is, want we kunnen er toch een volwaardige plek voor terug krijgen?

  Verbijsterd en vol vragen werden we uitgeleide gedaan. Hoezo een volwaardige plek? Hoezo horen we dit 1 minuut na 12? Hoezo zal de gemeenteraad dit besluit behandelen als een hamerstuk? En waarom zijn wij totaal geen gesprekspartner geweest in alle plannenmakerij? Hoezo mogen we geen bezwaar maken? Hoezo moet die garage precies op ons terrein? En hoezo moeten we hierover ons mond houden omdat de gemeenteraad nog van niets weet?

  Beste tuinleden, zondag a.s. (14.00-16.00 uur) komen we bij elkaar om hierover van gedachten te wisselen en plan de campagne te maken. Wordt vervolgd.

  Vlinders spotten

  vlindersOp www.groei.nl worden 5 gratis vlindergidsen verloot. In het boekje komen bijvoorbeeld nachtvlinders aan de orde, van de braammineermot tot de bruine snuituil.
  Bij alle vlinders staat de Nederlandse en wetenschappelijke naam en beknopte informatie over kenmerken, verspreiding en leefomgeving. Op de bijgevoegde miniposter zie je de verschillen tussen de veel voorkomende soorten in één oogopslag. Wil je kans maken op een gids, vul dan het formulier in. Dat kan tot en met 29 juli 2014.

  Snoeien doet bloeien

  Wat een prachtige tuinwerkdag hebben we gehad. De enorme heg is gekortwiekt, het gereedschapshok is weer toonbaar, de composthoop is op orde gebracht, het elektra is verbeterd en er staan volop nieuwe planten, zoals spirea en hortensia, bij de ingang. Iedereen die heeft meegewerkt: bedankt!

  Tuinverhalenwedstrijd

  Het tijdschrift Groei & Bloei organiseert samen met Vroege Vogels Tuinreservaten de Tuinverhalenwedstrijd. Een egel met spelende jongen, de allereerste sneeuwklokjes, een onverwacht bezoek van sperwer of reiger, schrijvertjes op het water, je kind dat zijn eerste tomaatjes ziet groeien … Wat zijn de dingen die je raken in je tuin? Schrijf je meest originele, spannende, vertederende gedachten op. Het uitverkoren verhaal krijgt een ereplaats in Groei & Bloei en op de Vroege Vogels Tuinreservaten website. De winnaar van de eerste prijs wordt op een zondagmorgen uitgenodigd als gast bij de Vroege Vogels uitzending in de studio in Gasterij Stadzigt voor een bijzonder biologisch ontbijt met aansluitend een vaartocht over het Naardermeer. Ze leggen de lat niet op Olympisch niveau, maar willen verrast en geraakt worden. Er is één beperking: je verhaal mag niet meer dan 400 woorden tellen. Stuur je verhaal voor 1 april 2014 naar de redactie onder vermelding van ’Tuinverhaal’.

  Een nieuwe lente, een nieuwe voorzitter


  Vanavond, tijdens de jaarlijkse ledenvergadering, is Pauline gestopt als voorzitter. Ze blijft wel in het bestuur. Riet stopt met haar rol in het bestuur. Daarna ‘kozen’ de leden voor Sabine als nieuwe voorzitter. Sabine: “De voorzittersrol is voor mij niet iets bijzonders. Als vereniging behoor je nu eenmaal een voorzitter te hebben. In de praktijk doen we het natuurlijk allemaal samen, we dragen allemaal op onze eigen manier bij aan het reilen en zeilen van de vereniging. En zo hoort het ook te gaan. Sommigen coördineren een tijd de huishoudelijke werkzaamheden, sommigen zitten eens in het bestuur en sommigen zetten zich een periode in voor het onderhoud van het terrein.” Pauline en Riet worden door de leden hartelijk bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar. En ook Jan krijgt een warm applaus: jarenlang heeft hij gezorgd, bij nacht en ontij soms, dat de techniek op de tuin in orde is. Veel dank Jan.

  Maartens moestuin op TV

  In het nieuwe VPRO programma Maartens moestuin neemt schrijver en gedragsbioloog Maarten ’t Hart de kijker mee naar de serene wereld van zijn moestuin. Daar kan hij even ontsnappen aan het schrijversbestaan en opgaan in het moestuinieren. ’t Hart laat niet alleen zien hoe de gewassen het best geplant en geoogst kunnen worden maar geeft ook budgettips en leert de kijker verrassende trucs. Hoe kun je bijvoorbeeld slakken om de tuin leiden? Hij laat zien hoe de eigen geteelde gewassen het best snel en eenvoudig bereid kunnen worden. Tussen het tuinieren door snijdt ’t Hart terloops levensvragen aan en leest hij voor uit zijn eigen repertoire. Vanaf 7 april om 19.20 uur bij de VPRO op Nederland 2.

  Fruitboompje nodig?

  Ga eens langs bij Floris. Floris is een kleinschalige fruitboomkwekerij in Den Dungen met een grote verscheidenheid aan rassen, die op natuurlijke en harmonische wijze worden opgekweekt. Bij ons kunt u terecht voor ecologisch opgekweekte appelbomen, perenbomen, kersenbomen en pruimenbomen. Wij zijn zeer breed gesorteerd in oude appelrassen en rassen met een hoge ziekteresistentie. Er wordt geënt op verschillende soorten onderstammen, dus hoogstambomen maar ook kleiner blijvende bomen behoren tot de mogelijkheden. Uiteraard wordt uw aankoop bij ons begeleid met advies op het gebied van aanplant en onderhoud van uw fruitbomen. Vanaf november tot en met april elke vrijdag en zaterdag geopend van 9.00 tot 17.00 of op afspraak. Rijndonksestraat naast nr 3, 5275 HJ Den Dungen. Bekijk deze poster of bezoek de website: www.natuurlijkebomen.nl.

  Jazz in Moestuin

  Op 31 augustus a.s. hebben we een feestje: Jazz in Moestuin. Omdat de nieuwe vereniging is opgericht, omdat het oogsttijd is en gewoon omdat het leuk is. Het wordt een feest met BBQ, muziek en veel vrolijkheid. Om de opkomst en kosten te beperken, maar het toch gezellig te houden, mag iedereen 3 introducés meebrengen. Ieder betaalt voor het eten en drinken € 7,50 per persoon, dus zowel voor jezelf als voor je introducés (contant te betalen op het feest). Meld jezelf en het aantal introducés aan vóór 17 augustus aan bij Peggy via e-mail. Zijn er mensen die het leuk vinden om iets te zingen of te spelen op een muziekinstrument? Geef dit dan ook door.

  Tuinwerkdag
  In tegenstelling tot eerder besloten is de tuinwerkdag van eind augustus ook op de 31ste.

  Nieuwe voorzitter

  Vandaag heeft Pauline de voorzittershamer van Tjarco overgenomen. Tijdens de algemene ledenvergadering heeft iedereen unaniem, en met een warm applaus, voor Pauline gestemd. Voor Tjarco een moment om terug te blikken. Circa zes jaar geleden nam hij het roer over. Dit was in een moeilijke periode, toen de vereniging, vanwege nieuwbouwplannen van de gemeente, van de locatie midden in Deuteren moest verhuizen naar twee nieuwe andere lokaties. “Dat was een intensieve tijd. We hadden moeilijke gesprekken met de gemeente, maar gelukkig hadden we een voortvarend bestuur”, aldus Tjarco. Een belangrijke volgende mijlpaal voor de vereniging was het afscheid nemen van de mensen op de andere locatie. “Een vereniging op twee locaties heeft vanaf het begin nooit echt goed gewerkt, uiteindelijk zijn we allebei op het punt gekomen dat we alleen verder gaan en dat is prima”, zegt Tjarco. Met zijn vertrek nemen we ook afscheid van Edwin en Joop als secretaris en penningmeester. Hun plek wordt ingenomen door Riet, Peggy en Hans. Veel succes!

  De Honderd Morgen een feit

  Per 1 januari 2013 is de vereniging De Honderd Morgen opgericht. De notaris heeft de statuten vastgelegd. Bij de inschrijving in de Kamer van Koophandel zijn ook de namen van de nieuwe bestuursleden vermeld. Op de ledenvergadering van 23 maart 2013 vindt de officiële overdracht van het bestuur plaats. Natuurlijk zijn er nog een paar dingen te regelen: oude spullen, archieven, sleutels e.d. gaan naar de Volkstuinvereniging Deuteren toe en de nieuwe bankrekening moet worden geopend. Alle leden zullen hierover ook een brief krijgen, plus de factuur voor het nieuwe jaar. We wensen alle leden een prachtig en groen 2013 toe.

  Leden stemmen in met nieuwe statuten

  Vanochtend hebben de leden ingestemd met de nieuwe statuten en de nieuwe tuinregels van de nieuwe vereniging De Honderd Morgen. Volgende stappen zijn: bezoek aan de notaris, een nieuwe bankrekening en zaken regelen met de gemeente e.d. Hier hoort ook een feestje bij. Dat doen we komende zomer.

  “Echtscheiding”

  Volkstuinvereniging Deuteren, opgericht in 1954, moest in 2007 plotseling en noodgedwongen verhuizen. De gemeente ‘s-Hertogenbosch wilde op de locatie een nieuwe woonwijk maken. Daarvoor in de plaats kwamen twee andere locaties beschikbaar voor onze vereniging. Dat was jammer, maar we moesten het er mee doen. Inmiddels blijkt het bijzonder onpraktisch om als één vereniging twee locaties te hebben. Conclusie: we gaan uit elkaar. De ‘oude’ volkstuinvereniging Deuteren heeft vanaf 1 januari 2013 nog maar één locatie, namelijk langs de Vlijmenseweg. En op de andere locatie, aan de Deutersestraat, richten we een nieuwe vereniging op: De Honderd Morgen, vernoemd naar de naastliggende polder tussen Vught en ‘s-Hertogenbosch. Een echtscheiding, maar niet echt: we wensen onze oude buren en tuincollega’s veel succes met dit nieuwe hoofdstuk in de geschiedenis van de Volkstuinvereniging Deuteren.


  Op de foto: de oude locatie in Deuteren, vlak voor de verhuizing in 2007.

  De kar Willie

  Op deze plek brengen we graag een kleine ode aan de kar Willie. Hij verhuisde in 2007 met ons mee naar de nieuwe locatie, maar heeft inmiddels een nieuwe bestemming gevonden. Onze vereniging bestaat sinds 1954 en in de beginjaren was het hebben van een volkstuin meestal meer noodzaak dan luxe. Groente en fruit was duur. Door het zelf te verbouwen, spaarde je het nodige uit in de portemonnee. Ook werd er oud papier opgehaald door de leden, als extraatje voor de verenigingskas. Jarenlang gingen de leden er ’s zaterdags op uit om in de buurt het oud papier op te halen en altijd was Willie de steun en toeverlaat. Nooit had hij een lege band.

  Willie ontleent zijn naam aan een Canadese legerjeep en dat is niet toevallig. Toen de Canadezen in 1944 ’s-Hertogenbosch bevrijdden, hadden ze karren achter hun jeeps waarop ze munitie en voorraden vervoerden. Toen de Canadezen allang waren vertrokken, deed Willie dienst als onze ophaler van het oud papier. Ons erelid Wim van Hoey heeft Willie opnieuw in de verf gezet zodat hij spik en span op de foto kon. En hier staat hij dan, een stukje geschiedenis.